Читаємо Святе Письмо разом. 1 Хроніки

Читай також

  • Святе Письмо з розважаннями на 2 вересня
  • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 10
  • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 8-9
        • Читаємо Святе Письмо разом. 1 Хроніки
          1. ПРЕДКИ 1-4; ЯФЕТОВІ СИНИ 5-7; НАЩАДКИ: ХАМА 8-16; СИМА 17-27; АВРААМА 28-42; ЦАРІ В ЕДОМІ 43-54
          1. Адам, Сет, Енос,
          2. Кинан, Магалалієл, Яред,
          3. Енох, Матусаїл, Ламех,
          4. Ной, Сим, Хам та Яфет.
          5. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас.
          6. Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма.
          7. Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім.
          8. Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан.
          9. Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан.
          10. Куш породив ще й Німрода; він був перший могутнім на землі.
          11. Міцраїм породив лудіїв, анаміїв, легевіїв, нафтухіїв,
          12. патрусіїв, каслухіїв і кафтеріїв, від яких постали філістії (філістимляни).
          13. Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета,
          14. і євусіїв, аморіїв, гіргашіїв,
          15. хіввіїв, аркіїв, сініїв,
          16. арвадіїв, цемаріїв і хаматіїв.
          17. Сини Сима: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш.
          18. Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.
          19. У Евера народились двоє синів: один на ім’я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім’я Йоктан.
          20. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Ераха,
          21. Гадорама, Узала, Діклу,
          22. Овала, Авімаела, Шеву,
          23. Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці – сини Йоктана.
          24. Сим, Арпахшад, Шелах,
          25. Евер, Пелег, Реу,
          26. Серуг, Нахор, Терах,
          27. Аврам, він же й Авраам.
          28. Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл.
          29. Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбеел, Мівсам,
          30. Мішма, Дума, Масса, Хадад, Тема,
          31. Єтур, Нафіш і Кедма. Це сини Ізмаїла.
          32. Сини Кетури, наложниці Авраама: вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан.
          33. Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці – сини Кетури.
          34. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль.
          35. Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах.
          36. Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалек.
          37. Сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма та Мізза.
          38. Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цівон, Ана, Дішон, Ецер та Дішан.
          39. Сини Лотана: Хорі, Геман; а сестра в Лотана: Тімна.
          40. Сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона: Айя та Ана.
          41. Сини Ани: Дішон. Сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан.
          42. Сини Ецера: Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана: Уц та Аран.
          43. Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював якийнебудь цар над синами Ізраїля: Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава.
          44. А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри.
          45. І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам із Теман-краю.
          46. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив мідіян на Моав-рівнині; назва його міста була Авіт.
          47. Помер Гадад, на місце його став царем Самла з Масреки.
          48. Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над Рікою.
          49. Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора.
          50. Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім’я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава.
          51. Як же Гадад помер, то в Едомі постали родоначальники: родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет,
          52. родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон,
          53. родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар,
          54. родоначальник Магдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники едомські.
          2. СИНИ ІЗРАЇЛЯ 1-2; НАЩАДКИ ЮДИ 3-55
          1. Ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон,
          2. Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер.
          3. Сини Юди: Ер, Онан та Шела; троє народились у нього від дочки Шуа, ханаанянки. Ер, первородний Юди, був не довподоби Господеві, й він його вбив.
          4. Тамара, його невістка породила йому Переца й Зераха. Всього в Юди було 5 синів.
          5. Сини Переца: Хецрон та Хамул.
          6. Сини Зераха: Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара – всього п’ятеро.
          7. Син Замрі: Кармі. Сини Кармі: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивщи анатему.
          8. Сином Етана був Азарія.
          9. Сини, що народились у Хецрона: Єрахмаел, Рам та Келувай.
          10. Рам породив Амінадава; Амінадав породив Нахшона, князя синів Юди.
          11. Нахшон породив Салму; Салма породив Вооза.
          12. Вооз породив Овида; Овид породив Єссея.
          13. Єссей породив Еліява, свого первородного, другого – Авінадава, третього – Шіму,
          14. четвертого – Натанаїла, п’ятого – Раддая,
          15. шостого – Оцема й сьомого – Давида.
          16. Сестри їхні: Церуя та Авігайла. Сини Церуї: Авішай, Йоав та Азаел, троє.
          17. Авігайла породила Амасу; а батько Амаси був Єтер, ізмаїльтянин.
          18. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини: Єшер, Шовав та Ардон.
          19. І померла Азува, й Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура.
          20. Хур породив Урі, а Урі породив Бецалела.
          21. Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши шістдесят років, і вона породила йому Сегува.
          22. Сегув породив Яіра, в якого були 23 міста у Гілеад-краю.
          23. Гешур і Арам забрали в них Яірові містечка, Кенат і залежні від нього міста – 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада.
          24. Після смерти Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа.
          25. Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були: первородний Рам, Буна, Орен, Оцем та Ахія.
          26. Була в Єрахмаела й друга жінка, на ім’я Атара; вона була мати Онама.
          27. Сини Рама, Єрахмаелевого первістка, були: Маац, Ямін та Екер.
          28. Сини ж Онама були: Шаммай та Яда, а сини Шаммая – Надав та Авішур.
          29. Жінка Авішура була на ім’я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда.
          30. Сини Надава: Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним.
          31. Син Аппаїма: Їші; син Їші: Шешан; син Шешана: Ахлай.
          32. Сини Яди, брата Шаммая: Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним.
          33. Сини Йонатана: Пелет та Заза. Це сини Єрахмаела.
          34. В Шешана ж не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана раб єгиптянин на ім’я Ярха.
          35. Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая.
          36. Еттай породив Натана, а Натан породив Завада.
          37. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида.
          38. Овид породив Єгу, а Єгу породив Азарію.
          39. Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеасу.
          40. Елеаса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.
          41. Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.
          42. Сини Калева, брата Єрахмаела: Меша, перворідний його; він був батьком Зіфа. Сини Мареші: Хеврон.
          43. Сини Хеврона: Корах, Таппуах, Рекем та Шема.
          44. Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая.
          45. Син Шаммаї: Маон; Маон був батьком Бет-Цура.
          46. Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза.
          47. Сини Ягдая: Регем Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.
          48. Наложниця Калева Мааха породила Шевера та Тірхану.
          49. Шааф, батько Мадманни, породив Шеву, батька Махбени й батька Гівеї. А дочка Калева – Ахса.
          50. Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати: Шовал, батько Кіріят-Єаріма,
          51. Салма, батько Бет-Легему, Хареф, батько Бет-Гадеру.
          52. У Шовала, батька Кіріят-Єаріму, були ще сини: Гарое, Хаці, Менухот.
          53. Родини Кіріят-Єаріму були: їтрії, путії, шуматії та мішраї. Від цих постали цараї та ештаолії.
          54. Сини Салми: Бет-Легем і нетофії, Атрот-Бет-Йоав, хації, манахії і цорії.
          55. Родини писарів, що жили в Ябеці: тіраї, шімаї і сухаї. Це кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава.
          3. НАЩАДКИ ДАВИДА
          1. Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні: первородний Амнон від Ахіноами єзреелки; другий – Кілеав від Авігайли, кармелійки;
          2. третій – Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, гешурського царя; четвертий – Адонія, син Хаггіти;
          3. п’ятий – Шефатія від Авітали; шостий – Ітреам від Егли, його жінки.
          4. Шестеро народились у нього в Хевроні; царював він там 7 років і 6 місяців, а 33 роки царював у Єрусалимі.
          5. А оці народились у нього в Єрусалимі: Шімеа, Шовав, Натан і Соломон, четверо від Ветсавії, дочки Аммієла;
          6. Ївхар, Елішуа, Еліфелет,
          7. Ногаг, Нефег, Яфія,
          8. Елішама, Веліяда й Еліфелет – дев’ятеро.
          9. Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра.
          10. Син Соломона: Ровоам; син цього – Авія, син цього – Аса, син цього – Йосафат,
          11. син цього – Йорам, син цього – Ахазія, син цього – Йоас,
          12. син цього – Амасія, син цього – Азарія, син цього – Йотан,
          13. син цього – Ахаз, син цього – Єзекія, син цього – Манассія,
          14. син цього – Амон, син цього – Йосія.
          15. Сини Йосії: первородний Йоханан, другий Йоаким, третій Седекія, четвертий Шаллум.
          16. Сини Йоакима: Єхонія його син, Седекія – син цього.
          17. Сини Єхонії в’язня: Шелтієл його син,
          18. Малкірам, Педая, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія.
          19. Сини Педаї: Зоровавел та Шімеї. Сини Зоровавела: Мешуллам та Хананія, і Шеломіт, сестра їхня.
          20. Сини Мешуллама: Хашува, Огел, Берехія, Яхсадія, Юшав-Хесед – п’ятеро.
          21. Сини Хананії: Пелатія та Ісая його син; Рефая його син; Арнан його син; Овдія його син; Шеханія його син.
          22. Син Шеханіі: Шемая. Сини Шемаї: Хаттуш, Їгал, Барія, Неарія, Сафат – шестеро.
          23. Сини Неарії: Еліоенай, Єзекія та Азрікам – троє.
          24. Сини Еліоеная: Годавія, Еліяшів, Пелая, Аккув, Йоханан, Делая та Анані – семеро
          4. РОДОВІД ЮДИ 1-23; ПОКОЛІННЯ СИМЕОНА 24-43
          1. Сини Юди: Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал.
          2. Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лагада. Це родина цуреатіїв.
          3. А ось сини Хура, Етамового батька: Єзреел, Ішма та Їдбаш, а сестра їхня була на ім’я Гацлелпоні;
          4. Пенуел, батько Гедора, та Езер, батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бет-Легема.
          5. В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки: Хема та Наара.
          6. Наара породила йому: Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари.
          7. Сини ж Хели: Церет, Цохар, Етнан і Коц.
          8. Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума.
          9. Ябец був поважаний більше від своїх братів. Мати його дала йому ім’я Ябец, кажучи: “Я породила його в муках.”
          10. Ябец візвав до Бога Ізраїля: “Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною й ти оборонив би мене від напасти, щоб я не бідував!” І Бог послав, чого він просив.
          11. Келув, брат Шухи породив Махіра, що був батьком Ештона.
          12. Ештон породив Бет-Рафу, Пасеаха, Техінну, батька Ір-Нахаша. Це були мужі Рехи.
          13. Сини Кеназа: Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла: Хатат і Меонотай.
          14. Меонотай породив Офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини Ремісників, бо вони були ремісники.
          15. Сини Калева, сина Єфунне: Ір, Ела та Наам. Син Ели був Кеназ.
          16. Сини Єгаллела: Зіф, Зіфа, Тірія та Азарел.
          17. Сини Езри: Єтер, Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Марію, Шаммая, Ішбаха, батька Ештемоа.
          18. Жінка його, юдейка, породила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, і Єкутієла, батька Заноаха. Це сини Бітії, дочки фараона, яку взяв Меред.
          19. Сини жінки Годії, сестри Нахама, батька Кеїли: Симеон, Гармі та Ештемоа, маахій.
          20. Сини Симеона: Амнон, Рінна, Бен-Ханан та Тілон. Син Їші: Зохет і Бен-Зохет.
          21. Сини Шели, сина Юди: Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареш та родин, що виробляють вісон у Бет-Ашбеа;
          22. Йокім та люди з Козеби, Йоас, Сараф, що панували над Моавом, а потім повернулись у Вифлеєм, але це давні події.
          23. То були ганчарі та мешканці Нетаїму й Гедери. Вони, бувши в царя на ророті, жили там.
          24. Сини Симеона: Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул;
          25. Шаллум його син; Мівсам його син; Мішма його син;
          26. Сини ж Мішми: Хамуел його син; Заккур його син; Шімеї його син.
          27. У Шімеї було 16 синів та 6 дочок; а в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди.
          28. Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар-Шуалі,
          29. Білзі, Ецемі, Толаді,
          30. Бетуелі, Хормі, Ціклазі,
          31. у Бет-Маркавоті, Хацар-Сусімі, Бет-Біреї та в Шаараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид,
          32. з їхніми селищами: Етам, Аїн, Ріммон, Тохен та Ашан – 5 міст.
          33. Усі їхні селища були навколо цих міст аж до Ваалу. Це були. їхні оселі; в них були свої родовідні сувої-списки.
          34. Мешовав, Ямлех, Йоса, син Амасії,
          35. Йоіл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла,
          36. Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсімієл, Беная,
          37. Зіза, син Шіфеї, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.
          38. Ці, так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися.
          39. Вони доходили аж до Герари на схід долини, щоб знайти випаси для своїх черед,
          40. і знайшли там тучні та добрі пасовиська й широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама.
          41. Прийшли оці, записані за іменами, за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні шатра й меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на анатему аж по цей день, і оселились на їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх черед.
          42. Деякі з них, із синів Симеона, подались на Сеїр-гору – 500 чоловік. На чолі в них були: Пелатія, Неарія, Рефая та Узієл, син Їші.
          43. Вони повбивали решту амалекитян, що були врятувались, і осілись там аж по цей день.
          5. СИНИ РУВИМА 1-10; СИНИ ГАДА 11-17; СХІДНЬО-ЙОРДАНСЬКІ ПЛЕМЕНА У ВІЙНІ 18-22; ПІВКОЛІННЯ МАНАССІЇ 23-26; ПОХОДЖЕННЯ АРХИЄРЕЯ ЄГОЦАДАКА 27-41
          1. Сини Рувима, первородного Ізраїля, – бо він був справжній первісток, але що осквернив ложе свого батька, то його первородство було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Одначе Йосиф не був внесений у родовідні списки як первородний,
          2. бо Юда був найпотужніший між своїми братами і з нього вийшов князь, хоч первородство й належало Йосифові.
          3. Сини Рувима, первородного Ізраїля: Енох, Паллу, Хецрон та Кармі.
          4. Сини Йоіла: Шемая його син, Гог його син, Шімеї його син,
          5. Міха його син, Реая його син, Ваал його син,
          6. Беера його син, що його забрав у неволю Тіглатпілесар, асирійський цар; він був князем рувимлян.
          7. Брати його, за їхніми родинами, так як внесено їх у списки за їхніми родами, були: перший Єїел, потім Захарія,
          8. Бела, син Азаза, сина Шеми, сина Йоіла. Він жив у Ароері аж до Нево та Ваал-Меону;
          9. а на схід жив він аж до входу в пустиню, що тягнеться від ріки Ефрату, бо череди їхні були дуже великі в Гілеад-краю.
          10. За часів Саула вони воювалися з агарянами, що й загинули від їхніх рук, і ті почали жити в їхніх шатрах здовж усієї східньої смуги Гілеаду.
          11. Сини ж Гада жили навпроти них у Башан-краю аж до Салхи.
          12. Йоіл був перший, Шафам другий, потім Янай та Шафат у Башані.
          13. Брати їхні за їхніми батьківськими родинами були: Михаїл, Мешуллам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер – семеро.
          14. Ось сини Авіхаїла, сини Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Яхдо, сина Буза.
          15. Ахі, син Авдієла, сина Гуні, був головою їхніх батьківських родин.
          16. Вони жили в Гілеаді, в Башані, та у всіх залежних від нього містах, а й по всіх пасовиськах Шарону аж до кінця їх.
          17. Усі вони були внесені в родовідні списки за часів Йотама, юдейського царя, і за часів Єровоама, ізраїльського царя.
          18. Синів Рувима, Гада й половину коліна Манассії було 44 760 хоробрих мужів, що носили щит і меч та напинали лука й були вправні до війни й могли виступити до битви.
          19. Вони воювалися з агарянами, Єтуром, Нафішем і Нодавом.
          20. Їм дана була допомога проти них, і агаряни й усі, що були з ними, були видані їм у руки, бо ті в бою візвали до Господа, й він почув їх за те, що на нього вповали.
          21. Вони зайняли їхні череди: 50 000 верблюдів, 250 000 овець, 2 000 ослів та 100 000 душ людей.
          22. Багато бо попадало вбитих, тим, що війна була від Бога. Вони жили на їхньому місці аж до переселення.
          23. Сини половини коліна Манассії жили в краю, що простягався від Башану до Ваал-Хермону, до Сеніру й до гори Хермону. Їх було багато.
          24. Ось голови їхніх батьківських домів: Ефер, Їші, Елієл, Асрієл, Єремія, Годая та Яхдієл, витязі хоробрі, мужі значні, голови всіх батьківських домів.
          25. Але вони були невірні Богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів тієї землі, яких Бог знищив перед їхніми очима,
          26. і тоді Бог Ізраїля збудив дух Пула, асирійського царя, та дух Тіглатпілесара, асирійського царя, що виселив рувимлян, гадіїв та половину коліна Манассії й привів їх у Халах, Хавор, Гару й над ріку Гозан, де вони й по цей день.
          27. Сини ж Леві: Гершон, Кегат і Мерарі.
          28. Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл.
          29. А діти Амрама: Арон, Мойсей та Марія. Сини ж Арона: Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар.
          30. Єлеазар породив Пінхаса, Пінхас породив Авішуа,
          31. Авішуа породив Буккі, Буккі породив Уззі,
          32. Уззі породив Зерахію, Зерахія породив Мерайота,
          33. Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува,
          34. Ахітув породив Цадока, Цадок породив Ахімаца,
          35. Ахімац породив Азарію, Азарія породив Йоханана,
          36. Йоханан породив Азарію, того, що був священиком у храмі, збудованому Соломоном у Єрусалимі.
          37. Азарія породив Амарію, Амарія породив Ахітува,
          38. Ахітув породив Цадока, Цадок породив Шаллума,
          39. Шаллум породив Хілкію, Хілкія породив Азарію,
          40. Азарія породив Сераю, Серая породив Єгоцадака;
          41. Єгоцадак пішов на вигнання, коли Господь переселив Юду та Єрусалим рукою Навуходоносора.
          6. ПЕРЕЛІК ЛЕВІТІВ 1-15; РОДОВІД СПІВАКІВ У СВЯТИНІ 16-32; ЗАВДАННЯ СВЯЩЕНИКІВ ТА ЛЕВІТІВ 33-34; НАЩАДКИ АРОНА 35-38; ОСІДКИ ЛЕВІТІВ 39-66
          1. Сини Леві: Гершом, Кегат та Мерарі.
          2. Ось імена синів Гершома: Лівні та Шімеї.
          3. Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл.
          4. Сини Мерарі: Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами:
          5. у Гершома: Лівні його син, Яхат його син, Зімма його син,
          6. Йоах його син, Іддо його син, Зерах його син, Ятрай його син.
          7. Сини Кегата: Амінадав його син, Корах його син, Ассір його син,
          8. Елкана його син, Евіясаф його син, Ассір його син,
          9. Тахат його син, Урієл його син, Уззія його син, Саул його син.
          10. Сини Елкани: Амасай та Ахімот.
          11. Елкана його син, Цофай його син, Тоах його син,
          12. Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син.
          13. Сини Самуїла: первородний Йоіл, другий Авія.
          14. Сини Мерарі: Махлі, Лівні його син, Шімеї його син, Уззія його син,
          15. Шіма його син, Хаггія його син, Асая його син.
          16. Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце.
          17. Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі. Вони ставали на свою службу за приписаним їм порядком.
          18. Ось ті, що ставали зо своїми синами: з синів Кегата: Геман-співець, син Йоіла, сина Самуїла,
          19. сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха,
          20. сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая,
          21. сина Елкани, сина Йоіла, сина Азарії, сина Зефанії,
          22. сина Тахата, сина Ассіра, сина Евіясафа, сина Кораха,
          23. сина Іцгара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля.
          24. Брат його Асаф, що стояв праворуч від нього, – Асаф, син Берехії, сина Шіми,
          25. сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії,
          26. сина Етні, сина Зераха, сина Адаї,
          27. сина Етана, сина Зімми, сина Шімеї,
          28. сина Яхата, сина Гершома, сина Леві.
          29. Сини Мерарі, їхні брати, що стояли ліворуч від нього: Етан, син Куші, сина Авді, сина Маллуха,
          30. сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії,
          31. сина Амзі, сина Бані, сина Шемера,
          32. сина Махлі, сина Мушші, сина Мерарі, сина Леві.
          33. Брати їхні, левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому.
          34. Арон же та сини його палили на жертовнику всепалення й на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий.
          35. Ось сини Арона: Єлеазар його син, Пінхас його син, Авішуа його син,
          36. Буккі його син, Уззі його син, Зерахія його син;
          37. Мерайот його син, Амарія його син, Ахітув його син,
          38. Цадок його син, Ахімац його син.
          39. А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях: синам Арона, родині кегатіїв, на яких випав перший жереб,
          40. дали Хеврон, у краю Юди, з пасовиськами навколо нього;
          41. а поля цього міста й його села дали Калевові, синові Єфунне.
          42. Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Яттір та Ештемоа з їхніми пасовиськами,
          43. Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами,
          44. Ашан з його пасовиськами та Бет-Шемеш з його пасовиськами.
          45. А від коліна Веніямина: Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, Анатот з його пасовиськами. Усього було в них 13 міст з їхніми пасовиськами.
          46. Решті синів Кегата дали за жеребом, за їхніми родинами, 10 міст коліна Ефраїма, коліна Дана й половини коліна Манассії.
          47. Синам Гершома, за їхніми родинами, 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі й коліна Манассії в Башані.
          48. Синам Мерарі, за їхніми родинами, за жеребом 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада й коліна Завулона.
          49. Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами.
          50. Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона й від коліна синів Веніямина згадані міста, які назвали своїм ім’ям.
          51. Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма.
          52. Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами,
          53. Йокмеам з його пасовиськами та Бет-Хорон з його пасовиськами,
          54. Аялон з його пасовиськами та Гат-Ріммон з його пасовиськами;
          55. і від половини коліна Манассії Таанах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами – для родин інших синів Кегата.
          56. Синам Гершома, за їхніми родинами, від половини коліна Манассії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами;
          57. від коліна Іссахара Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами,
          58. Рамот з його пасовиськами й Анем з його пасовиськами;
          59. від коліна Ашера Мішал з його пасовиськами, Авдон з його пасовиськами,
          60. Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами;
          61. від коліна Нафталі Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хаммон з його пасовиськами та Кіріятаїм з його пасовиськами.
          62. Для решти синів Мерарі, від коліна Завулона, Ріммон з його пасовиськами та Тавор з його пасовиськами.
          63. А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Рувима дали: Бецер у пустині з його пасовиськами, Ягцу з його пасовиськами,
          64. Кедомот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами;
          65. від коліна Гада Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами,
          66. Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами.

          Читай також

        • Святе Письмо з розважаннями на 2 вересня
        • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 10
        • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 8-9
          • Оціни

            [ratemypost]