Читаємо Святе Письмо разом. 1 Хроніка 7-9

Читай також

 • Святе Письмо з розважаннями на 2 вересня
 • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 10
 • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 8-9
    • Читаємо Святе Письмо разом. 1 Хроніка 7-9
     7. СИНИ ІССАХАРА-ІСААКА 1-5; ВЕНІЯМИНА 6-12; НАФТАЛІ 13; МАНАССІЇ 14-19; ЕФРАЇМА 20-29; АШЕРА 30-40
     1. Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон – четверо.
     2. Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.
     3. Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.
     4. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.
     5. Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.
     6. А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.
     7. Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі – 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.
     8. Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.
     9. В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.
     10. Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.
     11. Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, – 17 200, готові виступити військом до бою.
     12. І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.
     13. Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.
     14. Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.
     15. Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім’я Гаммолехет, а брат – Целофхад. У Целофхада були дочки.
     16. Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім’я Переш, а ім’я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.
     17. Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.
     18. Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.
     19. Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.
     20. Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,
     21. Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.
     22. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.
     23. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім’я Верія, бо нещастя спало на його господу.
     24. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.
     25. Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,
     26. Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,
     27. Нун його син, Ісус його син.
     28. Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід – Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.
     29. У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.
     30. Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.
     31. Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.
     32. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.
     33. Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.
     34. Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.
     35. Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.
     36. Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,
     37. Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.
     38. Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.
     39. Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.
     40. Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.
     8. РОДОВІД ВЕНІЯМИНА 1-28; НАЩАДКИ САУЛА 29-40
     1. Веніямин породив Белу, свого первістка, другого Ашбела, третього Ахірама,
     2. четвертого Ноху та п’ятого Раху.
     3. У Бели були сини Аддар, Гера, Авігуд,
     4. Авішуа, Нааман, Акоах,
     5. Гера, Шефуфан та Хірам.
     6. А ось сини Егуда: вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві; потім переселили їх у Манахат:
     7. Нааман, Ахія та Гера; цей переселив їх; він породив Уззу та Ахігуда.
     8. Шахараїм породив у Моав-краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару, своїх жінок.
     9. Він породив від Ходеші, своєї жінки: Йовава, Цівею, Мешу, Малкама,
     10. Єуца, Сохію та Мірму; це його сини, голови батьківських родин.
     11. Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала.
     12. Сини Елпаала: Евер, Мішам та Шемед; цей збудував Оно та Лод із залежними від нього містами.
     13. Потім Верія й Шема. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні. Вони вигнали мешканців з Гату.
     14. Їхні брати були Шашак та Єрімот.
     15. Зевадія, Арад, Едер,
     16. Михаїл, Ішпа та Йоха були сини Верії.
     17. Зевадія, Мешуллам, Хізкі, Хевер,
     18. Їшмерай, Їзлія та Йовав були сини Елпаала.
     19. Яким, Зіхрі, Завді,
     20. Еліенай, Цілтай, Елієл,
     21. Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї.
     22. Їшпан, Евер, Еліел,
     23. Авдон, Зіхрі, Ханан,
     24. Хананія,. Елам, Антотія,
     25. Іфдія та Пенуел були сини Шашака.
     26. Шамшерай, Шехарія, Аталія,
     27. Ярешія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама.
     28. Це -голови батьківських домів за їхніми родами; це були проводирі, – вони жили в Єрусалимі.
     29. В Гівеокі жили Єїел, батько Гівеона, жінка його на ім’я Мааха;
     30. його первісток Авдон, опісля Цур, Кіш, Ваал, Надав,
     31. Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот.
     32. Міклот породив Шіму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі.
     33. Нер породив Авнера; Кіш породив Саула; Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава та Ішбаала.
     34. Син Йонатана – Мерібаал; Мерібаал породив Міху.
     35. Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз.
     36. Ахаз породив Йоядду, Йоядда породив Алемета, Азмавета та Зімрі, Зімрі породив Моцу.
     37. Моца породив Біну. Рефая його син, Елеаса його син, Ацел його син.
     38. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні: Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Усі ці були сини Ацела.
     39. Сини ж Ешека його брата: Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет.
     40. Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків – 150. Усі вони походили від синів Веніямина.
     9. МЕШКАНЦІ ЄРУСАЛИМУ 1-34; РОДОВІД САУЛА 35-44
     1. Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність.
     2. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священики, левіти та нетінеї.
     3. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина та деякі з синів Ефраїма й Манассії.
     4. Із синів Юди: Утай син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди.
     5. з шілоніїв: Асая первісток і його сини.
     6. Із синів Зераха: Єуел та його брати – 690 (усіх).
     7. Із синів Веніямина: Саллу син Мешуллама, сина Годавії, сина Гасенуа;
     8. Ївная син Єрохама, Ела син Уззі, сина Міхрі Мешуллам син Шефатії, сина Реуела, сина Ївнії,
     9. і брати їхні за своїми родами – 956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків.
     10. Із священиків: Єдая, Йоарів, Яхін,
     11. Азарія син Хілкії, сина Мешуллама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі;
     12. Адая син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії; Масай син Адієла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера,
     13. і їхні брати, голови батьківських домів – 1760, мужі пильні в ділі служби при Божому домі.
     14. З левітів: Шемая син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, з синів Мерарі;
     15. Бакбакар, Хереш, Галал і Маттанія син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа;
     16. Овдія син Шемаї, сина Галала, сина Єдутуна; Берехія син Аси, сина Елкани, що жив у селах нетофійських.
     17. Воротарі: Шаллум, Аккув, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шаллум був старший.
     18. І досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві.
     19. Шаллум син Коре, сина Евіясафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька, корахії, відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору.
     20. Пінхас, син Єлеазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним!
     21. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів.
     22. Усіх їх вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах, їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл Видющий.
     23. Вони та їхні потомки були при дверях Господнього дому й дому-намету на сторожі.
     24. По чотирьох боках були воротарі: на схід, на захід, на північ і на південь.
     25. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час-від-часу на сім день,
     26. бо ці 4 головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти; вони були над кімнатами й над скарбами Божого дому.
     27. Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов’язкові лежав догляд, і вони мали щоранку відмикати двері.
     28. Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали.
     29. Інші ж з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до питльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів.
     30. Деякі зо священицьких синів робили миро з пахощів.
     31. Маттатії, що був з левітів, первісткові Шаллума корахія, було повірене те, що готувалось на пательнях.
     32. Деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи.
     33. А тепер співці, голови левітських батьківських домів; вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло.
     34. Це голови левітських батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі.
     35. У Гівеоні жили: батько Гівеона Єїел, що його жінка мала ім’я Мааха,
     36. його ж первородний син Авдон, потім Цур, Кіш, Ваал, Нер, Надав,
     37. Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот.
     38. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі зо своїми братами.
     39. Нер породив Кіша, Кіш породив Саула, Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава й Ішбаала.
     40. Син Йонатана: Мерібаал; Мерібаал породив Міху.
     41. Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа й Ахаз.
     42. Ахаз породив Йоядду, Йоядда породив Алемета, Азмавета й Зімрі; Зімрі породив Моцу.
     43. Моца зродив Біну; Рефая його син, Елеаса його син, Ацел його син.
     44. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні: Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела.

     Читай також

    • Святе Письмо з розважаннями на 2 вересня
    • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 10
    • Читаємо Святе Письмо разом. Езри 8-9
     • Оціни

      How useful was this post?

      Click on a star to rate it!

      Average rating 0 / 5. Vote count: 0

      No votes so far! Be the first to rate this post.