Цінності, якими живе українське суспільство

Читай також

 • Про справедливість крізь призму Книги Мудрості
 • Милосердя Ісуса перемагає справедливість
 • Отець Іван Сохан: «Не думаю, що закликаючи любити своїх ворогів, Бог мав на увазі любити і наївно покривати їх зло і беззаконня…»
    • Цінності, якими живе українське суспільство

     З ініціативи Комісії УГКЦ Справедливість і Мир 11 травня 2017 року  відбулась чергова зустріч членів Робочої групи «Justice, Peace & Democracy» із серії відкритих діалогів «Справедливість, Мир і Демократія: місія України».

     У цей день експертів об’єднала тема «Цінності українського суспільства». Головною ціллю зустрічі було отримати актуальний зріз проблеми, а також напрацювати практичні рекомендації щодо врегулювання ключових викликів у ціннісній сфері українського суспільства. Цього разу модератором Робочої групи був Андрій Рождественський – Виконавчий директор Центру Лідерства УКУ.

     Під час обговорення учасники ділились практичним досвідом та своїми аналітичними поглядами з приводу порушуваних питань. Учасник ініціативи «Першого грудня» Йосиф Зісельс розпочав свій виступ із міркувань щодо поняття цінностей загалом: «Цінності – це не те, про що ми думаємо, це те, що закладене вихованням і заради чого ми готові багато зробити, жертвувати власними ресурсами і це те, що веде по життю». У своєму виступі п. Зісельс розкрив сутність цінностей в контексті українських реалій, а також зазначив, що всі осередки (культурні, релігійні, державні та недержавні) повинні об’єднатися для перевиховання українського суспільства у дусі тих цінностей, до яких хочемо дійти. На думку спікера, почати потрібно зі стратегії перевиховання, адже в історії ще немає подібних прецедентів, щоб сам народ перевиховувався в дусі європейських цінностей.

     Віце-президент Інноваційної палати України Галина Канафоцька визначила цінності як те, на базі чого людина приймає рішення. Це досить суб’єктивний фактор, в основі якого лежать потреби. Проте, своїми потребами можна поступитися заради суспільного блага – і це саме той місточок переходу із рівня особистих цінностей на суспільний. Такий принцип лежить в основі християнського вчення. Пані Галина зазначила, що Україні потрібно випрацювати власну систему цінностей, яку варто прийняти на державному рівні, лише таким чином освітяни зможуть якісніше впливати на ширше коло тих, хто навчається.

     Член Комітету з етики та гуманітарної експертизи Людмила Петюшенко погодилася із тим, що дуже складно визначити конкретно те, що таке українські цінності. Зважаючи на свій багаторічний досвід роботи над темою цінностей, п. Людмила зазначила, що цінності – це змінна, вони повинні постійно переглядатися.

     Професор Українського католицького університету, Віце-президент фонду «Духовне відродження» Михайло Черенков акцентував, в основному, на християнських цінностях в Україні, які сформувалися під впливом різних традицій, зокрема східної (візантійської) та західної (латинської), а також протестантизму. Мовець виокремив такі небезпеки, як «козаччина» та «візантинізм» і пояснив їх впливи та чим вони загрожують українському суспільству. Вихід п. Черенков вбачає у формуванні таких цінностей, які будуть спільними для усіх християнських традицій в Україні, бо інакше назріє не  тільки конфлікт цінностей, а й традицій.

     Голова Спільноти Святого Егідія у м. Київ – Юрій Ліфансе спочатку представив діяльність Спільноти словами Папи Франциска про неї, як спільноту 3-ох «P» – Prayers, Poor, Peace (молитва, бідні, мир). Спікер зазначив, що цінності сьогодні не дуже стабільні, а найбільше лякає поняття традиційні, бо в суспільстві за останній час сталося занадто багато змін та трансформацій. Тому важливо, щоб базові цінності (життя, родина, діти, літні люди та ін.) були переосмислені та адаптовані до ХХІ ст., адже все сьогодні є небезпека, що все вимірюватиметься такими цінностями як прибуток, що напряму суперечить християнським цінностям. Доповідач наголосив, що сьогодні дуже важливою є роль релігійних організацій, бо в своїй основі вони мають великий потенціал, найперше через те, що ці організації є місцем зустрічі людей різних переконань та досвідів. Якщо сьогодні парафія стане центром акумулювання ідей, центром активних людей свого району, то згодом вона змінюватиме своє суспільне середовище і весь світ.

     Музикознавець, журналіст, авторка, сценаристка і продюсер радіопрограм у «Перший Національний канал України», «Громадське радіо», «Воскресіння. Живе радіо» Галина Бабій свій виступ побудувала на отриманому досвіді зі слухання багатьох і різних людей, які висловлюють свою думку в ефірі щодо запропонованого кола питань. Зосередилася на думці, що жодна цінність не зможе бути впроваджена, якщо людина її не сповідує у всіх сферах життя.

     Засновник Вільної академії змін Михайло Фельдман розмову почав із цитати Є. Головахи, який у своїх наукових дослідженнях цінностей вивів таке поняття як «феномен аморальної більшості»: «Люди у більшості не довіряють один одному, ні в чому і нікому». Це дуже важливо у подальшому розвитку, адже його не буде без людської довіри. Також мовець розкрив реалії щодо ставлення українського суспільства до закону. А також зазначив, що добробут, розвиток економічної системи залежить від дотримання правил, передусім закону.

     Співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна Валерій  Пекар наголосив, що в українському суспільстві немає спільних цінностей, є різні суспільні групи, які мають різні системи цінностей. Пан Пекар навів певну статистику щодо цього, а також зауважив, що будь-яке життя є ціннісно орієнтованим, проте у багатьох українців ця орієнтація є різною. На жаль, традиційними для українців сьогодні є такі цінності як кумівство та хабарництво. На завершення виступу сказав: «Громадянська освіта – це той напрямок, у якому потрібно розвиватися, адже це те, що може зрушити людину до орієнтації на сучасні цінності».

     Голова Національної команди експертів з реформування вищої освіти – HERE, Професор Центру сімейного бізнесу Михайло Винницький зазначив, що після Майдану Україна розділилась на три частини в контексті ціннісних орієнтацій: «вимираюче село», «індустріальне містечко» та «креативний клас». Де у першому варіанті цінністю є ритуал та колектив, у другому – індивідуалізм, а в третьому – персоналізм, тобто людина у суспільстві. В цьому контексті п. Винницький акцентував на важливості зміни парадигми критичного мислення, що є першочерговою необхідністю до будь-яких позитивних суспільних змін.

     Пан Андрій Рождественський погодився із попередніми спікерами, що в Україні дійсно немає спільних цінностей і події 9 травня це яскраво підтвердили. Відзначив, що зараз дуже важливо визначити куди ми йдемо, лише тоді можна буде якісно втручатися у процес розвитку цінностей українського суспільства. А після дискусії, що розгорнулася, п. Андрій зробив підсумки даної зустрічі: 1) коли говоримо про цінності важливо визначати зміст понять; 2) українське суспільство не є єдиним і немає нікого, хто б консолідував загальні цінності; 3) практичний момент, який можна почати втілювати вже завтра – це вчити тих, хто буде вчити вчителів, тобто тих, хто впливає на формування суспільної думки; 4) потрібно дослідити, де ми знаходимось і куди рухатись далі.

     Інформаційна Служба Комісії УГКЦ Справедливість і Мир

     Джерело: http://www.iupax-ugcc.org.ua

     Читай також

    • Про справедливість крізь призму Книги Мудрості
    • Милосердя Ісуса перемагає справедливість
    • Отець Іван Сохан: «Не думаю, що закликаючи любити своїх ворогів, Бог мав на увазі любити і наївно покривати їх зло і беззаконня…»
     • Оціни

      How useful was this post?

      Click on a star to rate it!

      Average rating 0 / 5. Vote count: 0

      No votes so far! Be the first to rate this post.