Читаємо Святе Письмо разом. Ісуса Навина 18-20

Читай також

 • Святе Письмо з розважанням на 29 листопада
 • Святе Письмо з розважанням на 28 листопада
 • Святе Письмо з розважанням на 27 листопада
    • Читаємо Святе Письмо разом. Ісуса Навина 18-20
     18. ІНШІ НАДІЛИ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ 1-10; КОЛІНО ВЕНІЯМИНА 11-20; ЇХНІ МІСТА 21-28
     1. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у Шіло, і поставили вони там намет зборів. Земля була їм підкорена.
     2. Зосталося ж між синами Ізраїля сім колін, що не одержали ще свого наділу.
     3. І сказав Ісус до синів Ізраїля: “Доки ви будете гаятись, щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь, Бог батьків ваших, дав вам?
     4. Виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх; вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по наділах і повернуться до мене.
     5. Вони розміряють його на сім часток; Юда зостанеться при своїй землі на півдні, а дім Йосифа на своїй землі, на півночі.
     6. Ви ж розміряєте землю на сім наділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут перед Господом, Богом нашим.
     7. Левіти ж не матимуть уділу між вами: священство Господнє їхній уділ; Гад же та Рувим та півколіно Манассії одержали свої наділи по тім боці Йордану, на сході, наділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній.”
     8. Устали мужі ті й рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли, списувати землю, мовивши: “Ідіть, пройдіть через край, спишіть його та й повертайтесь до мене, і я кину перед Господом за вас у Шіло жереб.”
     9. Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його місто за містом на сім частин у книзі та й повернулись до Ісуса в табір у Шіло.
     10. І кинув Ісус за них жереб у Шіло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом.
     11. І випав жереб колінові синів Веніямина згідно з їхніми родами; наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди й синами Йосифа.
     12. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на Бет-Авен-пустиню.
     13. Звідти границя йшла на Луз, тобто південним схилом Лузу або Бетела на південь та й сходила до Атарот-Адару, на гору, що на південь від нижнього Бет-Хорону.
     14. Тоді повертала, загинаючи коло західнього боку на південь, від гори, що проти Бет-Хорону, на південь, і кінчалася коло Кіріят-Ваалу, тобто Кіріят-Єаріму, міста синів Юди. Це був західній бік.
     15. На південному боці границя йшла від Кіріят-Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтоаху.
     16. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен-Гінном-долини, на північ від Рефаїм-долини; потім спускалась до Гінном-долини євусійським схилом на південь до Ен-Рогелу;
     17. тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу далі до Гілгалу, що проти Адуммім – звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима;
     18. звідсіль проходила хребтом проти Бет-Арави на північ і спускалась на Араву;
     19. тоді йшла далі хребтом Бет-Хогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря, на південнім кінці Йордану. Це південна границя.
     20. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина кругом у їхніх границях за їхніми родами.
     21. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, Емек-Кеціц,
     22. Бет-Арава, Цемараїм, Бетел,
     23. Аввім, Пара, Офра,
     24. Кефар-Аммонай, Офні, Гева: дванадцять міст з їхніми селами.
     25. Гівеон, Рама, Беерот,
     26. Міцпа, Кефіра, Моца,
     27. Рекем, Їрпел, Тарала,
     28. Цела, Елеф, Євусій тобто Єрусалим, Гівеат та Кіріят: чотирнадцять міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами.
     19. КОЛІНА: СИМЕОНА 1-9; ЗАВУЛОНА 10-16; ІССАХАРА 17-23; АШЕРА 24-31; НАФТАЛІ 32-39; ДАНА 40-51
     1. Другий жереб випав Симеонові, тобто колінові синів Симеона за їхніми родами. Їхній наділ був серед спадщини синів Юди.
     2. В наділі їх були: Версавія, Шева, Молада,
     3. Хацар-Шуал, Бала, Ецем,
     4. Елтолад, Бетул, Хорма,
     5. Ціклаг, Бет-Маркавот, Хацар-Суса,
     6. Бет-Леваот, Шарухен: тринадцять міст із їхніми селами.
     7. Аїн, Ріммон, Етер, Ашан: чотири міста з їхніми селами,
     8. і всі села навкруги цих міст аж до Ваалат-Беру до Рамат-Негеву. Це було спадкоємство синів Симеона за їхніми родинами.
     9. Від наділу синів Юди взято наділ синів Симеона, бо наділ синів Юди був для них занадто великий, тому й одержали сини Симеона спадщину серед їхньої спадщини.
     10. Третій жереб вийшов для синів Завулона, за їх родами. Границя їх уділу доходила до Саріду.
     11. Далі здіймалась їхня границя на захід, до Марали, торкалась Дебешету й потоку, що проти Йокнеаму.
     12. Потім повертала від Саріду на схід сонця до границі з Кіслот-Табором, виходила на Даврат і здіймалась на Яфію;
     13. звідтіль проходила на схід у напрямку Гат-Хеферу до Ет-Каціну, виходила на Ріммон-Метоар до Неа.
     14. Тоді загинала коло нього на північ на Ханнатон і кінчалась у Іфтах-Ел-долині.
     15. Каттат, Нагалал, Шімрон, Їдала та Бет-Легем: дванадцять міст з їхніми селами.
     16. Це було спадкоємство синів Завулона за їхніми родами, ці міста з їхніми селами.
     17. Четвертий жереб вийшов для Іссахара, синів Іссахара за їхніми родами.
     18. До їхнього наділу належали: Єзреел, Кесулот, Шунем,
     19. Хафараїм, Шіон, Анахрат,
     20. Рабіт, Кішіон, Авец,
     21. Ремет, Ен-Ганнім, Ен-Хадда і Бет-Пацец.
     22. Границя торкалась Тавору, Шахціми, Бет-Шемешу й кінчалась при Йордані: шістнадцять міст з їхніми селами.
     23. Це спадщина коліна синів Іссахара за їхніми родами, міста з їхніми селами.
     24. П’ятий жереб випав для коліна синів Ашера за їхніми родами.
     25. До їхнього наділу належали: Хелкат, Халі, Бетен, Ахшаф,
     26. Аламмелех, Амад, Мішал, границя їхня доходила до Кармелю на заході й до Шіхор-Лівнату.
     27. Далі повертала на схід сонця до Бет-Дагону, торкалася Завулона й Іфтах-Ел-долини на півночі; йшла до Бет-Емеку і на Неієл і виходила до Кавулу, з лівого боку,
     28. на Еврон, Рехов, Хаммон і Кану аж до Великого Сидону.
     29. Тоді повертала до Рами й аж до укріпленого міста Тиру; звідтіль загинала на Хосу й кінчалась над морем, від Хелеву до Ахзіву, –
     30. Умма, Афек і Рехов: двадцять два міста з їхніми селами.
     31. Таке було спадкоємство коліна синів Ашера за їхніми родами, оці міста з їхніми селами.
     32. Для синів Нафталі випав шостий жереб, за різними родами синів Нафталі.
     33. Границя їхня йшла від Хелефа, від Елон-Бецаананніму, Адамі-Некеву та Явнеелу до Лаккума й кінчилась при Йордані;
     34. повертала на захід до Азнот-Тавору, а звідси виходила на Хукок і стикалась на півдні з Завулоном, на заході з Ашером і з Юдою коло Йордану на схід сонця.
     35. Укріплені міста були: Ціддім, Цер, Хаммат, Раккат, Кіннерет,
     36. Адама, Рама, Хацор,
     37. Кадеш, Едреї, Ен-Хацор,
     38. Ірон, Мігдал-Ел, Хорем Бет-Анат, Бет-Шемеш: дев’ятнадцять міст з їхніми селами.
     39. Таке було спадкоємство коліна синів Нафталі за їхніми родами, міста з їхніми селами.
     40. Для коліна синів Дана випав жереб сьомий, за їхніми родами.
     41. Границя їх наділу була: Цора, Ештаол, Ір-Шемеш,
     42. Шаалабін, Аялон, Ітла,
     43. Елон, Тімна, Екрон,
     44. Елтеке, Гіббетон, Ваалат,
     45. Єгуд, Бне-Берак, Гат-Ріммон,
     46. Ме-Яркон, Раккон з округою, що проти Яфо.
     47. Але наділ синів Дана був занадто тісний для них. Тому й рушили сини Дана війною на Лешем, здобули його, побили лезом меча й, зайнявши його, осілись у ньому й назвали Лешем-Дан, за іменем предка свого Дана.
     48. Таке спадкоємство коліна синів Дана за їхніми родами: ці міста з їхніми селами.
     49. Як же скінчили сини Ізраїля поділ землі на наділи, то дали серед себе частину у спадщину Ісусові Навинові.
     50. Вони йому дали за Господнім велінням місто, яке він побажав, тобто Тімнат-Серах на Ефраїм-горах. Відбудував він його й осівсь у ньому.
     51. Це ті наділи, що їх поділили жеребом священик Єлеазар, Ісус Навин та голови родин колін Ізраїля, в Шіло, перед Господом, при вході в шатро зборів. Так закінчили вони поділ краю.
     20. ЗАХИСНІ МІСТА
     1. Господь сказав Ісусові:
     2. “Промов до синів Ізраїля: Попризначуйте собі міста, що про них я вам говорив був через Мойсея,
     3. щоб туди міг утекти вбивця, який помилково або ненароком уб’є когонебудь. Вони вам будуть притулком від кровомесника.
     4. Нехай убивця забіжить в одне з тих міст, стане біля входу до міста й з’ясує свою справу перед старшими цього міста, і вони приймуть його до себе в місто й дадуть йому притулок, щоб жив між ними.
     5. І коли гонитиме кровомесник за ним, то щоб вони не видавали йому вбивника: бо він убив свого ближнього ненароком, не мавши на нього ненависти перед тим.
     6. Він перебуватиме в тому місті, аж поки стане на суд перед громадою, аж до смерти тогочасного первосвященика, що буде того часу. Тоді можна буде вбивці повернутись у своє місто, до свого дому, в місто, звідки він утік був.”
     7. І присвятили для цього Кадеш у Галилеї, в Нафталі-горах, Сихем в Ефраїм-горах, Кіріят-Арбу, тобто Хеврон, у горах юдейських.
     8. А по тім боці Йордану, на схід від Єрихону, призначили Бецер у пустині, на рівнині Рувимового коліна, Рамот у Гілеаді в коліні Дана та Голан у Башані, в коліні Манассії.
     9. Оці міста призначено для всіх синів Ізраїля й для чужинців, що перебуватимуть між ними, щоб кожний, що вб’є когонебудь помилково, міг утекти туди і не загинути від руки кровомесника, перш ніж стане перед громадою.

     Кожен має мати свою землю, свої межі і свої права – таким бути порядок життя.
     Відповідальність за свої вчинки – дуже важлива риса, про яку, здається, у сьогочасному суспільстві мало хто згадує.
     Ми звикли бачити свої бажання, потреби, права, однак і зовсім не пам’ятаємо про такі ж потреби тих, хто поруч.
     Епоха егоїзму геть зовсім не залишає місця для любові і співчуття, а це те, що насправді визначає якість нашого життя.

     Читай також

    • Святе Письмо з розважанням на 29 листопада
    • Святе Письмо з розважанням на 28 листопада
    • Святе Письмо з розважанням на 27 листопада
     • Оціни

      How useful was this post?

      Click on a star to rate it!

      Average rating 0 / 5. Vote count: 0

      No votes so far! Be the first to rate this post.