Нові протестанти: що потрібно знати?

Безумовно, вам доводилось чути про Реформацію та її впливи на Церкву. Найпростіше визначення Реформації (з лат. Reformatio перетворення, переображення)  – це потужний рух змін у релігійній та політично-суспільних сферах у XVI – поч. XVII століть у Західній та Центральній Європі. Одним з найбільш відчутних наслідків Реформації для Церкви стало формування нової гілки християнства – протестантизму. Протестантизм є сукупністю різних церков та деномінацій, які відрізняються різними підходами до богослов’я та віри загалом. Найвідоміші гілки протестантизму –…

Читати далі