Читаємо Святе Письмо разом. Числа 26

Читай також

 • Святе Письмо з розважаннями на 5 грудня
 • Святе Письмо з розважанням на 4 грудня
 • Останні слова Ісуса в Біблії
    • Читаємо Святе Письмо разом. Числа 26
     26. НОВИЙ ПЕРЕПИС ІЗРАЇЛЯ 1-51; ПОДІЛ ЗЕМЛІ 52-56; РІД ЛЕВІТІВ 57-65
     1. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:
     2. “Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”
     3. І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
     4. Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:
     5. Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха – родина Енохіїв, від Паллу – родина Паллуїв.
     6. Від Хецрона – родина Хецроніїв, від Кармі – родина Карміїв.
     7. Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.
     8. Сини Паллу: Еліяв.
     9. Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, –
     10. земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.
     11. Сини ж Кораха не загинули.
     12. Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела – родина Немуеліїв, від Яміна – родина Ямініїв, від Яхіна – родина Яхініїв,
     13. від Зераха – родина Зерахіїв, від Шаула – родина Шауліїв.
     14. Це родини Симеоніїв, 22 200.
     15. Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона – родина Цефоніїв, від Хага – родина Хагіїв, від Шуні
      – родина Шуніїв,
     16. від Озні – родина Озніїв, від Ері – родина Еріїв,
     17. від Арода – родина Ародіїв, від Арелі – родина Ареліїв.
     18. Це родини синів Гада, числом 40 500.
     19. Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.
     20. Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели – родина Шелаїв, від Переца – родина Переціїв, від Зераха – родина Зерахіїв;
     21. сини Переца були: від Хецрона – родина Хецроніїв, від Хамула – родина Хамуліїв.
     22. Це родини Юди, 76 500.
     23. Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи – родина Толаїв, від Пувви – родина Пувваїв,
     24. від Яшува – родина Яшувіїв, від Шімрона – родина Шімроніїв.
     25. Це родини Іссахара, 64 300.
     26. Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа – родина Середіїв, від Елона – родина Елоніїв, від Яхлеела – родина Яхлееліїв.
     27. Це родини Завулона, числом 60 500.
     28. Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.
     29. Сини Манассії: від Махіра – родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада – родина Гілеадіїв.
     30. Це сини Гілеада: від Ієзера – родина Ієзеріїв, від Хелека – родина Хелекіїв,
     31. від Асрієла – родина Асрієліїв, від Шехема – родина Шехеміїв,
     32. від Шеміди – родина Шемідаїв, від Хефера – родина Хеферіїв.
     33. У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.
     34. Це родини Манассії, 52 700.
     35. Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха – родина Шутелахіїв, від Бехера – родина Бехеріїв, від Тахана – родина Таханіїв.
     36. А ось сини Шутелаха: від Ерана – родина Ераніїв.
     37. Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.
     38. Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели – родина Белаїв, від Ашбела – родина Ашбеліїв, від Ахірама – родина Ахіраміїв,
     39. від Шуфама – родина Шуфаміїв, від Хуфама – родина Хуфаміїв.
     40. Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда – родина Ардіїв, від Наамана – родина Нааманіїв.
     41. Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.
     42. Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама – родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.
     43. Усіх їх числом 64 400.
     44. Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни – родина Їмніїв, від Їшві – родина Їшвіїв, від Брії – родина Бріїв.
     45. Сини Брії: від Хевера – родина Хеверіїв, від Малкієла – родина Малкієліїв.
     46. А ім’я дочки Ашерової було Сераха.
     47. Це родини Ашера, числом 53 400.
     48. Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела – родина Яхцеліїв, від Гуні – родина Гуніїв,
     49. від Ецера – родина Ецеріїв, від Шіллема – родина Шіллеміїв.
     50. Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.
     51. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.
     52. Господь промовив до Мойсея:
     53. “Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.
     54. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.
     55. Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.
     56. Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”
     57. А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона – родина Гершоніїв, від Кегата – родина Кегатіїв, від Мерарі – родина Мераріїв.
     58. Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.
     59. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.
     60. В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар
     61. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.
     62. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.
     63. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
     64. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,
     65. сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.

     Кожна людина – особлива для Господа. І кожного життя – на Божій долоні.

     Іноді нам здається, що Бог занадто далеко і занадто зайнятий, щоби дослухатись до нас.

     Однак це не так. Бог дуже близько. Він дбає, щоб кожен з нас був обдарований Його подарунками і любов’ю.

     Бо Бог справедливий.

     Читай також

    • Святе Письмо з розважаннями на 5 грудня
    • Святе Письмо з розважанням на 4 грудня
    • Останні слова Ісуса в Біблії
     • Оціни

      How useful was this post?

      Click on a star to rate it!

      Average rating 0 / 5. Vote count: 0

      No votes so far! Be the first to rate this post.