Святе Письмо Переклад Івана Хоменка

Святе Письмо з розважаннями
на 29 листопадаа

Святе Письмо з розважанням на 29 листопада