Святе Письмо Переклад Івана Хоменка

Святе Письмо з розважаннями
на 30 листопадаа

Святе Письмо з розважанням на 30 листопада