Святе Письмо Переклад Івана Хоменка

Святе Письмо з розважаннями
на 28 листопадаа

Святе Письмо з розважанням на 28 листопада